background

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş
Halka Arz Ediliyor!

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı Halk Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde 8-9 Kasım 2021 tarihlerinde, 16,30 TL sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Söz konusu süreçte 4.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 8.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 12.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %22,22 olacaktır.

Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ELITE’dir.

Halka arzda tahsisat oranları; %40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar , %40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve %20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Kategorisinde dağıtım yöntemi “Eşit Dağıtım” olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilecek payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, toplam brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar olan kısmı Halk Yatırım tarafından, 30 (otuz) günlük süre ile sınırlı kalmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılacaktır.

Şirket, kar dağıtım politikasını belirlemiş olup, bu politika ve yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde dağıtıma konu edilebilecek net kârın en az 25’i kâr payı (temettü) olarak dağıtmayı hedeflemektedir.

Taleplerinizi 9 Kasım Salı günü saat 17:00’ye kadar aşağıdaki işlem kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz;

  • Halkbank İnternet Şubesi / Yatırım Sekmesi/ Halka Arz İşlemleri
  • Halk Yatırım İnternet Şubesi / Halka Arz Sekmesi
  • Halk Yatırım Borsa / Halka Arz
  • Halk Yatırım Trader / Halka Arz İşlemleri
  • Halk Yatırım Mobil / Online Şube/ Halka Arz
  • 444 42 55 numaralı Özel İşlem Merkezi

Müşterimiz Olun

Halkbank Müşterisiyim

Halkbank Müşterisi Değilim