Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

HİZMETLER VE ÜRÜNLER

Bireysel Portföy Yönetimi

Karşılaştırma ölçütü, portföy dağılım kompozisyonu, portföye alınabilecek finansal ürün ve işlemler gibi yatırımcıların belirleyecekleri yönetim kriterlerine göre, birikimlerinin uzman portföy yöneticileri tarafından, vekil sıfatıyla yönetilmesi amacıyla kişi ve kurumlara sunulan özel portföy yönetim hizmetidir.

BPY hizmeti, yatırımcılar ile Halk Yatırım arasında imzalanan “Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi” ile 5 milyon TL ve üzeri portföy büyüklüğüne sahip nitelikli yatırımcılara sunulmaktadır.

BPY hizmeti, yönetim ücreti (Toplam portföy büyüklüğü üzerinden) ve performans komisyonu (Karşılaştırma ölçütü üzerinden) ile ücretlendirilmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al
BPY hizmet süreci temel olarak aşağıdaki adımlar ile gerçekleşir.
İlk olarak yatırım hedefleri, alınabilecek riskler, portföyde yer verilmesi istenen ve istenmeyen finansal varlıklar, yatırımcılarımızın portföy performansını kıyaslayabilecekleri karşılaştırma ölçütleri ile tüm ücret ve komisyonlar gibi tüm kriterler sözleşmede detaylı şekilde belirtilir.
Ardından, portföy yöneticileri, sözleşmede belirtilen kriterlere göre portföy yönetim sürecine başlarlar ve araştırma ve kantitatif analize dayalı olarak belirlenen varlık dağılımları ilgili portföy için uygulanır. Devamında, portföyün performansı anlık olarak izlenir ve piyasa şartlarının gerektirdiği tüm pozisyon değişiklikleri ve revizyonlar mümkün olan en kısa sürede portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.
BİLİNMESİ GEREKENLER
Yerindelik Testi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereğince, Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başlayabilmesi için, yatırımcıların öncelikle sözleşmemizin ekinde bulunan "yerindelik testini" doldurmaları gerekir. Yerindelik testi, sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının kısa bir test ile değerlendirilmesini içerir.
Karşılaştırma Ölçütü
Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti, uzman portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilen varlıklarınızın performansını karşılaştıracağınız bir ölçüt baz alınarak gerçekleştirilir. Örneğin, riskli varlık ağırlığı yüksek ve yoğunlukla Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetleri ile yönetilmesi tercih edilen bir portföy için “%100 BIST 100 Endeksi”; daha düşük riskler alınarak ortalama piyasa mevduat faizlerinin üzerinde getiri hedefiyle yönetilen bir portföy için ise “%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL mevduat endeksi” karşılaştırma ölçütü olarak kabul edilebilir.
Bunlar dışında TCMB Dolar/TL Döviz Alış Kuru, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) endeksleri, kar payı endeksleri vb. göstergeler de karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir. Bir portföyün tek bir karşılaştırma ölçütü olmak zorunda değildir. Örneğin, %75 BIST 100 Endeksi + %25 BIST-KYD Repo (Net) Endeksi gibi kompozit bir karşılaştırma ölçütü de kullanılabilir.
Performans Dönemi: Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başarısının ölçüleceği dönemi ifade eder.
Ücretlendirme:Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti kapsamında aşağıdaki ücretler tahsil edilmektedir.
Yönetim Ücreti: Toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanan, fakat aylık olarak tahsil edilen ücrettir.
Performans Komisyonu (Başarı Primi): Portföy performansının karşılaştırma ölçütünün üzerine olması durumunda, aradaki farkın sözleşme ile belirlenen bir yüzdesi şeklinde hesaplanarak performans dönemi sonunda tahsil edilen başarı primidir.
İşlem ücret ve komisyonları: Portföyde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle oluşan işlem komisyonlarıdır. Portföy yönetiminde esas amaç performans yaratmak ve başarı primi almak olduğundan işlem komisyonları mümkün olan en düşük düzeylerde tutulmaya çalışılır.
Saklama Komisyonu: Saklamacı kuruluşa verilen portföy saklama komisyonudur.
ÖRNEK PORTFÖY YAPILARI
Aşağıda, farklı varlık sınıflarına ağırlık verilerek örneklendirilmiş bazı portföy yapıları paylaşıyoruz. Bu portföyler veya bunların karışımı olabilecek alternatif portföy yapıları Bireysel Portföy Yönetimi hizmetine konu olabilir.
Hisse Senedi Ağırlıklı Portföy (Yüksek Riskli): Birikimlerinin hisse senedi piyasalarında değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %50 BIST 100 Endeksi + %50 BIST-KYD Repo (Net) Endeksi olabilir.
Mevduat ve SGMK (Sabit Getirili Menkul Kıymet) Ağırlıklı Portföyler (Düşük Riskli): Birikimlerinin faiz geliri elde edilen varlıklarda değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %50 BIST-KYD 547-gün vadeli DİBS Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi olabilir.
Katılım Hesapları ve Kira Sertifikaları (Sukuk) Ağırlıklı Portföyler (Düşük Riskli): Birikimlerinin kâr payı geliri elde eden varlıklarda değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %75 KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %25 KYD 1 Aylık Gösterge TL Kar Payı Endeksi olabilir. Not: Bu portföylere BIST Katılım endekslerinde bulunan pay senetleri de belli oranda dahil edilebilir.
Döviz Bazlı Ürün Ağırlıklı Portföyler:Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında döviz bazlı ürünlere de yatırım yapılabilmektedir. Birikimlerini, Dolar ve Euro ağırlıklı olmak üzere döviz cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, çeşitli risk grupları (hisse senedi, eurobond, DTH, yabancı menkul kıymet yatırım fonları vb.) içerecek şekilde Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti alabilirler. Karşılaştırma Ölçütü = %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi olabilir.

;