Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

BİZİ TANIYIN

Geniş Yetkili Aracı Kurum

Halk Yatırım olarak, geniş müşteri kitlemize kaliteli ve kolay yatırım işlemleri deneyimi sunmak için çalışıyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulunun 15.10.2015 tarih ve 28 sayılı kararı ile yetki belgeleri kapsamında Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Yatırım Danışmanlığı, En İyi Gayret Aracılığı ve Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyetleri ve Sınırlı Saklama Hizmeti veriyoruz.

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YATIRIM KURULUŞLARINA İLİŞKİN REHBER

İşlem aracılığı faaliyeti, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına yatırım kuruluşları tarafından,

a) Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa,
c) Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa, iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

Halk Yatırım, aşağıdaki sermaye piyasası araçları üzerinde işlem aracılığı hizmeti vermektedir:

 • Paylar (Yurt içinde ve Yurt dışında)
 • Diğer menkul kıymetler (Yurt içinde ve Yurt dışında)
 • Kaldıraçlı alım satım işlemleri (Yurt içinde)
 • Paya dayalı türev araçlar (Yurt içinde ve Yurt dışında)
 • Pay endekslerine dayalı türev araçlar (Yurt içinde ve Yurt dışında)
 • Diğer türev araçlar (Yurt içinde ve yurt dışında ve Yurt dışında)
 • Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kişiye özel risk seviyesine göre uygun yatırım araçlarını kullanarak yatırım stratejisi oluşturur ve aktif yönetim sağlar. Müşteri portföylerinin istikrarlı ve sürdürülebilir getiri yakalamasını hedefleyerek uzun vadede en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.

  Pay, borçlanma araçları ve kira sertifikası (Sukuk) ihraçları halka arz yöntemiyle yapılabileceği gibi nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile de yapılabilmektedir. Her iki ihraç şeklinde de yetkilendirilen yatırım kuruluşu, eğer aracılık yüklenimi taahhüdü verilmişse ihraç tutarının tamamını, satılamayan kısmını veya ihracın bir kısmını almayı taahhüt eder. Aracılık yüklenimi olmadığı durumlarda ise yatırım kuruluşu en iyi gayret aracılığı kuralları çerçevesinde ihraç edilecek menkul kıymetlerin talep toplama ve satış süreçlerini tamamlar.

  Portföy aracılığı faaliyeti, yatırım kuruluşunun müşterilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi anlamına gelir. Bu faaliyeti sadece geniş yetkili yatırım kuruluşları icra edebilir. Halk Yatırım, aşağıdaki sermaye piyasası araçları üzerinde portföy aracılığı hizmeti vermektedir:

 • Borçlanma Araçları
 • Yapılandırılmış Borçlanma Araçları
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
 • Paylara ve Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
 • Diğer Türev Araçlar
 • Yatırım danışmanlığı faaliyeti tüm sermaye piyasası ürünlerinde alım satıma aracılık işlemlerinin yanı sıra, yatırımcıların beklentilerini karşılamaya yönelik finansal çözümler ve öneriler içeren, yönlendirici nitelikteki tavsiyeler ile yatırımcıların nihai karar vermelerini sağlar.

  İşlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, bireysel portföy yöneticiliğine ilişkin yönetilen portföylerin, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması ile sınırlıdır.

  ;