Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

HİZMETLER VE ÜRÜNLER

Kitle Fonlama Platformu ve Girişim Sermayesi Danışmanlık

Türkiye’nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün, bir Halk Yatırım hizmeti olarak 30 Eylül 2021 tarihinde Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiştir.

Büyümesini finanse etmek için yatırım ihtiyacı olan girişimciler ile bu girişimlere yatırım yapmak isteyen yatırımcıları buluşturan Fonlabüyüsün, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve Takasbank entegrasyonuna sahiptir.

Fonlabüyüsün, girişimcilere; projelerini geniş bir yatırımcı kitlesine tanıtma, ortaklığa dayalı finansman modeliyle ihtiyacı olan finansman kaynağını elde etme ve potansiyel müşterilerini bulma fırsatı verir. Yatırımcılara ise yüksek potansiyele sahip yenilikçi projelere ulaşma ve seçtiklerine yatırım yapma olanağı sunar. Projelere erken evrede yatırım yapan yatırımcılar, girişimlerin büyümesi ve ölçeklenmesi ile birlikte yatırımlarını da büyütme fırsatı yakalar.

Fonlabüyüsün, bu kapsamda, temel olarak yaşam evresinin erken aşamalarında bulunan derin teknoloji şirketlerine odaklıdır. Platform öncelikle;

  • - küresel pazarı hedefleyen,
  • - kurumsal müşterilere odaklı (business–to-business: B2B),
  • - yenilikçi mühendislik çözümleri ve endüstriyel ürün ve / veya hizmet sağlayan,
  • - sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomi kavramını esas alan,
  • - ticarileşme evresine yakın,
  • - ileri teknoloji tabanlı

girişimlerin büyüme finansmanını sağlamayı hedefleyerek faaliyet göstermektedir.

Kitle fonlama yoluyla finansman sağlamak isteyen girişimcilerin projeleri, önce Fonlabüyüsün kitle fonlama platformunun deneyimli ekibi tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimler, Platform’un alanında uzman, Yatırım Komitesi üyelerince Fonlabüyüsün’ün Değerlendirme Politikası kapsamında incelenir. Uygun bulunan girişimler kitle fonlama kampanyası açılarak Fonlabüyüsün’de yatırıcımlarla buluşturulur.

Fonlabüyüsün, teknoparklar, hızlandırma programları ve kuluçka merkezleri gibi girişimcilik ekosistemi paydaşları ile işbirliği içinde sağlıklı ve sürdürülebilir yatırım fırsatları oluşturmayı hedeflemektedir. Ayrıca özel sektörden girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının da kampanyalarda yatırım yapmalarına imkân sağlayarak yatırım turları ile derin teknoloji girişimlerinin küresel pazarda büyümesine aktif katkı sunacak yeni bir iş modeli sunmaktadır.


Fonlabuyusun.com’da Nasıl Yatırım Yapılır?

Yatırım Yaptıktan Sonraki Süreç Nasıl İlerler?

Girişim Sermayesi Danışmanlığı

Halk Yatırım, erken aşama girişimlere kitle fonlama ve/ veya girişim sermayesi konularında danışmanlık sunmaktadır. Küresel pazarda büyüme potansiyeline sahip, teknoloji üreten ve doğru kullanan, kurumsal müşterileri hedefleyen girişimlere, Halk Yatırım’ın deneyimli, yetkin, yerel ve küresel bağlantı ağına sahip ekibince sunulan girişim sermayesi danışmanlık hizmeti ile Türkiye’deki yatırım yapılabilir girişim şirketlerinin sayılarını artırmak, bu şirketleri küresel pazardaki oyunculara tanıtmak, ülkemizin girişimcilik ekosistemindeki bilinirlik düzeyini yükseltmek ve girişim sermayesi yatırımcılarına potansiyel yatırım imkanları sunmak amaçlanmaktadır.

Halk Yatırım’ın ekosistemdeki köklü ve geniş ölçekli alt yapı ve uzmanlığının sağladığı avantajlar ile kurumsal/ bireysel nitelikli yatırımcıların ve küresel yatırımcıların teknoloji esaslı şirketlere yatırım yapması sağlanarak, bu şirketlerdeki nitelikli personel istihdamı ve üretimdeki/ hizmetteki katma değer artırılarak ihracatın kalitesinin yükseltilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir. Böylece, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odağı ile küresel yatırımcıların ardıl yatırım turlarında ilgi göstereceği girişimlerin öne çıkartılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, diğer kurumsal yatırımcıları birlikte yatırıma teşvik edebilecek ve bu konuda öncü olabilecek bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) varlığı önemsenmiş, sürecin sağlıklı ve kontrollü yönetimi için Halk Yatırım tarafından, Ziraat Portföy Yönetim Şirketi üzerinden Fonlabüyüsün GSYF’nin kuruluşu 03.11.2021 tarihinde tamamlanmış ve fon katılım paylarının satışı başlamıştır.

;