Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

HİZMETLER VE ÜRÜNLER

Eurobond Nedir?

Eurobond,  şirket veya devletler tarafından yabancı para cinsinden yurt dışında ihraç edilen uzun vadeli, kupon ödemeli tahvillerdir.
Eurobond’un Özellikleri Nelerdir?
  • Eurobond işlemlerinin standart valörü, işlem tarihi +2 iş günüdür
  • Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edilen Eurobond'un döviz cinsi ile aynı döviz cinsi üzerinden yapılır.
  • USD cinsi Eurobondlar 6 ayda bir, EUR cinsi Eurobondlar ise yılda bir kez kupon ödemesi yaparlar.
  • Alım ve satım işlemleri ilk ihraç sırasında belirlenen minimum işlem sınırına tabi olarak gerçekleştirilir.
  • Kupon faizleri çoğunlukla sabit olup, değişken kupon faizli Eurobondlar da vardır.
  • Alım / satım işlemleri; yatırım hesaplarında takip edilir, Eurobondların saklaması müşterilerimiz adına Halk Yatırım’ın Euroclear nezdindeki hesaplarında yapılır. Müşterilerimiz almış oldukları Eurobondların farklı bir kuruma virmanlanması için talepte bulunabilirler.
Eurobond’un Avantajları Nelerdir?
  • Döviz bazında birikimleriniz ile Eurobond yatırımı yaparak hem iyi oranlarda faizlerden yararlanabilir hem de kupon ödemeleri yoluyla sürekli nakit akışı sağlanabilir.
  • Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen likiditesi yüksek bir ürün olan Eurobond, piyasa koşulları çerçevesinde ilgili piyasaların açık olduğu her an alınıp satılabilir.
  • Farklı ülke, şirket ve sektörlere ait Eurobondlardan bir portföy oluşturularak çeşitlendirme yapılabilir ve risk dağıtılabilir.
  • Eurobond kupon faizlerinden elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 7/a bendine göre % 0 (Sıfır) oranında tevkifata tabi tutulmaktadır. Eurobond kupon faizlerinden elde edilen gelirler menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmekte olup, beyana tabidir.  Yasal beyan sınırının aşması halinde, tamamının yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Yatırımcının hukuki durumuna, getirinin yapısına ve miktarına göre beyan esasına göre vergilendirme gerçekleştirilir. Eurobond alım satım kazançları ise beyana tabidir.
Eurobond’un Alım/Satım İşlemleri

Eurobond alım-satım işlemleri nominal değer üzerinden yapılır. Anapara ve birikmiş faiz tutarları nominal değer üzerinden hesaplandığından; alım işleminde, yatırımcı aldığı nominal değer için bir anapara ve birikmiş faiz ödemekle yükümlüdür.

Anapara hesabı yapılırken tahvilin nominal miktarı ile tahvilin piyasa fiyatı çarpılır. Ayrıca tahvilin ihraç tarihinden veya en son kupon ödeme tarihinden işlemin yapıldığı güne kadar geçen gün sayısı kadar birikmiş faiz talep edilir. Bu iki işlemin toplamında, yatırımcının alacağı nominal değer karşılığında ödeyeceği tutara ulaşılır. Yatırımcı alım işlemi yaptığı gün tahvilini vade sonuna kadar elinde tutarsa elde edeceği getiri oranını sabitlemiş ve her kupon dönemi için alacağı faiz miktarını net olarak görmüş olur.

Satış işleminde, yatırımcı satış fiyatı üzerinden aldığı nominal tutar karşılığında bir anapara ve birikmiş faize hak kazanacaktır. Satış işlemi Eurobond’un  vadesinden önce piyasa fiyatından yapılabilmektedir.

Eurobondların Fiyatlarını Belirleyen Etmenler Nelerdir?

Eurobond’ların fiyatları ile piyasa faiz oranları arasında ters bir ilişki mevcuttur. Piyasa faizlerinin arttığı dönemlerde Eurobond fiyatları düşüş göstermekte, piyasa faizleri düştüğü zamanlarda ise Eurobond fiyatlarında artış yaşanmaktadır.

Eurobond faizlerini etkileyebilecek temel bileşenler olarak; ihraççıya ait risk algısı ve ülke CDS primleri gösterilebilir. Bu noktada, ihraççıya ait olası risk iştahı veya ülke risk primindeki yükselişler dolaylı yollardan Eurobond fiyatlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Tersi bir senaryoda ise; CDS primindeki gerileme piyasa faiz oranlarının aşağı yönde hareketine neden olacağından, Eurobond fiyatlarında artışlar görülecektir.

;