Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

HİZMETLER VE ÜRÜNLER

Kurumsal Aracılık

Halk Yatırım Kurumsal Aracılık Bölümü, konusunda uzman, tecrübeli kadrosu ile Kurumsal ve Nitelikli Bireysel Yatırımcılara Sermaye Piyasası ürünleri hakkında bilgi, yorum ve yatırım tavsiyeleri vermektedir. Başta Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Fonları, Emeklilik ve Sigorta Şirketleri, Emekli Sandıkları ve Vakıflar olmak üzere tüm Kurumsal Yatırımcıların ihtiyaç duydukları yatırım ürünlerini tespit ve takip ederek, borçlanma araçları, İslami finansman işlemleri, pay senedi birincil ve ikincil halka arz satışları gibi kurumsal finansman ürünlerinin satışına aracılık faaliyeti yürütmektedir.

Kurumsal Aracılık Faaliyetleri
  • Yatırım Ürünlerinin alım-satımına aracılık hizmeti vermek, yorum ve tavsiyelerde bulunmak
  • Finansman Bonosu , Kira Sertifikası gibi Kurumsal Finansman ürünlerinin doğru yatırımcı profili ile buluşturulmasını sağlamak
  • Halka açık ortaklıklara, pay geri alımı, likidite sağlayıcılığı gibi hizmetler sunmak
  • Kurumsal Yatırımcıların yanı sıra Nitelikli Bireysel Yatırımcılar için de aracılık hizmeti vermek, risk profillerine uygun ürünleri tespit ederek, yorum ve tavsiyelerde bulunmak
  • ELÜS (Elektronik Ürün Sertifikası) İşlemlerine aracılık ederek tarımsal alanda faaliyet gösteren Kurumsal Yatırımcıların ticari faaliyetlerine destek olmak.
Nitelikli Yatırımcı Kimdir?

Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir.

;