Yatırımlarınızı dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden yönetmek için tıklayınız

200.000 Yatırımcı AÖS Kullanıyor: Sen de AÖS'lü olmak ister misin?

Türkiye'nin kitle fonlama platformu Fonlabüyüsün! Üye olmak için tıklayınız!

Borsanın tarihine yolculuk etmeye var mısın? www.ilkborsa.com

Halk Yatırım YouTube kanalımıza üye olmak için tıklayınız!

BİZİ TANIYIN

İnsan Kaynakları

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir.
İnsan Kaynakları Politikası

Halk Yatırım, finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket’in insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılmasına yönelik olarak, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını sürekli geliştirmeyi ve çalışanlara profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.

Halk Yatırım İnsan Kaynakları Bölümü’nde çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine yönelik eğitim programları, işe alma, kariyer planlama ve performans yönetimi süreçleri verimlilik esası göz önünde bulundurularak tasarlanmakta ve yürütülmektedir. 2022 yıl sonu itibarıyla 165 çalışan olmakta birlikte %42 kadın, %58 erkek cinsiyet dağılımı bulunmaktadır. Yüksek öğrenim durumu %97’dir.

Kariyer planlaması, personelin dönem içinde gösterdiği performansı, davranışsal ve kişisel yetkinlikleri, mesleki bilgi ve becerileri ve yönetsel kapasitesi dikkate alınarak insan kaynakları yönetmeliği çerçevesinde oluşturulmaktadır.

Halk Yatırım’da ücret yönetimi, her bir pozisyon için öncelikle iş değerleri baz alınmak suretiyle günün koşulları da dikkate alınarak objektif olarak hazırlanan ücret skalasına göre yapılmaktadır. Ücret skalası her yıl ocak ayında yeniden düzenlenmekte, personelin dönemsel performans sonuçlarına göre ücretlere tatbik edilmektedir.

Her unvan grubundaki personelin kişisel ve mesleki gelişimini sağlamak üzere kariyer planlaması ve sahip olunması gereken nitelikleri de göz önünde bulundurarak, yurt içi ve/veya yurt dışı eğitim ve seminer programlarına katılma olanağı sunulmaktadır.

Şirket’in hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.

İnsan Kaynakları alanında 2022 yılında meydana gelen gelişmeler şunlar olmuştur:

- Performans Değerlendirme Sistemi; Performans Değerlendirme Sistemi; Sayısal Performans Değerlendirme ve Yetkinlik Performans Değerlendirme Sistemi olarak 2 bölümden oluşmuş olup,  2023 yılında devreye alınacak şekilde çalışmalar tamamlanmıştır. Sistemin kurgulanması bölüm koordinatörlüğü çerçevesinde Halk Yatırım'ın yazılım ekibiyle sonuçlanmıştır. Bununla beraber Halkbank'ın uygulamaları doğrultusunda Halk Yatırım'ın Sayısal Performans, Yetkinlik Performansı ve Prim Sistemi Mevzuatları düzenlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

-  Halk Yatırım’ın 25. Kuruluş yıldönümünü kutlamak ve ortak hedefler etrafında birlik olmak üzere Ekim ayında tüm çalışanlarımızın katılımıyla vizyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.

- Direktör unvanındaki çalışanlar için “Assesment Çalışması” yapılmıştır. Müdür unvanındaki çalışanlar için de “Assesment Çalışması” planlanmaktadır.

- Halk Yatırım'ın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli insan kaynağını doğru seçebilmek adına kapsamlı bir rapor sunan “Kişilik Envanteri” uygulanmaya başlanmıştır.

-  İnsan Kaynakları iş akış süreçlerinde iş yükünü azaltmak için “Dijitalleştirme Süreci” başlatılmıştır.

- Uzaktan Çalışma Prosedürü günün koşulları, dünyadaki gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde güncellenecektir.

Halk Yatırım Ailesine Katılın.
Şirketin hedefleri paralelinde hazırlanan kadro planlamasına göre, ihtiyaç duyulan pozisyonlara nitelikli personel alınması hedeflenmektedir.
;