background
Bizi Tanıyın

Saklama & Yan Hizmetler

  1. Hizmetler & Ürünler
  2. Saklama & Yan Hizmetler

Saklama Hizmeti

Halk Yatırım, işlem aracılığı ve portföy aracılığı kapsamında yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı kapsamında halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının ve bireysel portföy yöneticiliği kapsamında yönetilen portföylerin saklanması hizmetini - sermaye piyasası mevzuatı ve iç kontrol uyum prosedürleri dahilinde - sunmaktadır.

Yan Hizmetler

  • Sermaye Piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
  • Kredi ya da ödünç verilmesi,
  • Döviz hizmetleri sunulması,
  • Genel yatırım tavsiyesi sunulması,
  • Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
  • Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması,
  • Servet yönetimi ve finansal plânlama yapılması.