background
Hizmetler & Ürünler

Kurumsal Finansman

  1. Hizmetler & Ürünler
  2. Kurumsal Finansman

Halk Yatırım Kurumsal Finansman ve Danışmanlık; halka arzlar, borçlanma araçları ihraçları, İslami sermaye piyasası ürünleri ihraçları (Sukuk / kira sertifikaları), yerel ve uluslararası şirket birleşme ve satın alma işlemleri, özelleştirme işlemleri, blok satışlar gibi finansman işlemlerinde müşterilerine aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir.

HEDEF İŞLEM BÜYÜKLÜKLERİ

◗ Pay Halka Arzı ve Blok Satış İşlemleri
◗ Borçlanma Araçları İhraçları
◗ Faizsiz (İslami) Sermaye Piyasası Ürünleri İhraçları
◗ Birleşme ve Satın Alma (M&A) İşlemleri

Pay Halka Arzı ve Blok Satış İşlemleri: Sermaye piyasalarında likidite ile gereklilikleri sebebiyle ortanın üstü büyüklükteki (X ≥100 mn TL) işlemler

Borçlanma Araçları İhraçları: Orta ve ortanın üstü büyüklükteki (X ≥ 50 mn TL ve üzeri) ihraç işlemleri

Faizsiz (İslami) Sermaye Piyasası Ürünleri İhraçları: Orta ve ortanın üstü büyüklükteki (Yurt içi işlemlerde X ≥ 50 mn TL ve üzeri; yurt dışı işlemlerde X ≥ 100 mn ABD doları ve üzeri) ihraç işlemleri

Birleşme ve Satın Alma (M&A) İşlemleri: Orta büyüklükteki (EUR 5.- mn ≤ X ≤ EUR 250.- mn Midcap Companies) işlemler

SERMAYE PİYASASI DANIŞMANLIK
& ARACILIK İŞLEMLERİ

◗ Pay senedi birincil ve ikincil halka arzları
◗ Özel sektör borçlanma araçları ihraçları
◗ Faizsiz (İslami) Sermaye Piyasası Ürünleri İhraçları (Sukuk/Kira Sertifikası İhraçları)
◗ Blok satışlar
◗ Halka arz öncesi danışmanlık hizmetleri
◗ Diğer sermaye piyasası danışmanlık işlemleri


BİRLEŞME & SATIN ALMA İŞLEMLERİ

◗ Yerel ve uluslararası şirket birleşme ve satın alma işlemleri danışmanlık hizmetleri
◗ Şirket bölünme danışmanlık işlemleri
◗ Birleşme işlemleri danışmanlık hizmetleri
◗ Alıcı taraf ve satıcı taraf özelleştirme danışmanlığı

DİĞER DANIŞMANLIK İŞLEMLERİ

◗ Proje finansmanı danışmanlık hizmetleri
◗ Finansal yapılandırma danışmanlık işlemleri
◗ Finansal fizibilite danışmanlık hizmetleri
◗ Şirket ve proje değerleme danışmanlık hizmetleri
◗ İkincil görüş danışmanlık hizmetleri

Halka Arz İşlemleri

Halka arzlar, şirketlere uygun maliyetli özyaknak yaratırken, kurumsallaşma ve bilinirliğin artması çerçevesinde de fayda sağlamaktadır.

Halk Yatırım; halka arz faaliyetleri kapsamında, şirket değerini maksimize etme amacına yönelik olarak; halka arz zamanlaması, gerekli esas sözleşme değişiklikleri, SPK ve BIAŞ ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket değerlemeleri ve satış yöntemleri gibi halka arz sürecindeki tüm aşamalarda şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Pay Senedi Birincil ve İkincil Halka Arzları

Halka Arz Liderlikleri
Halka Arz Eş Liderlikleri
Halka Arz Konsorsiyum Üyelikleri

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları

Gelecek dönemlerde, makro ekonomik konjonktür ve sermaye piyasalarının arz edeceği koşullara bağlı olmakla beraber, borçlanma araçları piyasası işlemlerinin yoğun olarak devam edeceği öngörülmektedir.

Şirketimiz ana ortağından gelen güç ile beraber, tecrübeli kadrosu ile  SPK mevzuatı çerçevesinde borçlanma araçlarının satışı veya halka arzına aracılık edilmesi konusunda aracılık hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedir.

Faizsiz (İslami) Sermaye Piyasası Ürünleri İhraçları
(Sukuk/Kira Sertifikası İhraçları)

İslami Sermaye Piyasası Ürünleri her türlü varlık ve/veya yararlanma hakkının finansmanını sağlamak amacıyla Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ) tarafından ihraç edilen, temelde belli bir varlığa sahip olma veya ondan yararlanma hakkını temsil eden İslami Finans prensiplerine uygun fon sağlama yöntemidir.

Halk Yatırım; işlemlerin yapılandırılması ve kira sertifikasının maliyetlerinin belirlenmesi, satış sonrası işlemleri de içine alan tüm aşamalarda, şirketlere danışmanlık ve aracılık hizmeti vermektedir.

2018 yılı başından itibaren Halk Yatırım’ın aracılığıyla gerçekleştirilen kira sertifikası ihraçları, kira sertifikası ihraç etmek amacıyla 03.10.2017 tarihinde kurulan Halk VKŞ aracılığıyla yapılmaktadır.

image

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri

Global finans ortamında kurumsal stratejiler doğrultusunda büyümeyi ve rekabeti amaçlayan, özkaynaklarını güçlendirmek isteyen şirketlerin sıklıkla başvurduğu yollardan belki de en önde geleni şirket birleşme ve satın alma işlemleridir.

Başarılı bir şirket birleşme ve satın alma işlemi; geniş çaplı şirket değerlemeleri, senaryo ve risk analizleri, sürecin doğru kaynaklarla fonlanması, sinerji yaratılması  ve aynı zamanda şirketlerin insan kaynağı ve kültürel değerlerinin incelenmesi gibi faktörleri gerektirir. Halk Yatırım Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Bölümü bu alanlardaki tecrübe ve kalitesi ile müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler kurup varlık satın alma ve satma, yeniden organize olma ve yapılanma gibi alanlarda finansal danışmanlık yapmaktadır. Halk Yatırım; yapısı halka arz için müsait olmayan, aynı zamanda kaldıraç kullanmak istemeyen firmalar için en önemli kaynak olan birleşme ve satın alma işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Birleşme işlemleri Danışmanlık HizmetleriAlıcı Taraf ve Satıcı Taraf Özelleştirme Danışmanlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı portföyünde yer alan varlıkların özelleştirme idaresi tarafından ihaleye çıkarılmadan önce değerinin tespit edilmesi, potansiyel yatırımcı bulunması vb. süreçlerde Halk Yatırım Kurumsal Finansman olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.