background
Sosyal Sorumluluk / Kültür & Tarih

Dünyanın bilinen ilk borsası: Aizanoi

 1. Bizi Tanıyın
 2. Aizonai

Geçmişin izlerini
attığımız her adımda koruyoruz

Dünya tarihinin köşe taşları arasında pek çok değere ev sahipliği yapan bir coğrafyada yaşamanın gururunu ve sorumluluğunu, attığımız her adımda hissederken güçlü bir gelecek inşa etmek için geçmişin köklü birikimden yararlanmak gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, tarihe ve kültürel değerlere sahip çıkmayı en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

 • image

  Macellum Alanı

  Yuvarlak Yapı (Borsa), Dünyanın ilk borsa alanı
  olduğu tahmin edilen yapının havadan görünümü

 • image

  Zeus Tapınağı

  Aizanoi kazı ekibi tarafından düzenlenerek sergi
  alanı haline getirilen Zeus Tapınağı alt odası

 • image

  Zeus Tapınağı

  Zeus adına inşa edilen Anadolu’nun
  en iyi korunmuş tapınağı

 • image

  Sütunlu Cadde

  Aizanoi şehrinin yol sisteminin ana ekseni olan,
  uzunluğunun 450 metre olduğu tahmin edilen Sütunlu Cadde

 • image

  Tiyatro Alanı

  Zeus Tapınağı’nın kuzeydoğusunda
  2 katlı olarak inşa edilmiştir.

 • image

  Zeus Tapınağı

  Zeus adına inşa edilen Anadolu’nun
  en iyi korunmuş tapınağı

Aizanoi Antik Kenti

Aizanoi antik kenti, Kütahya ilinin 48 km güneybatısındaki Çavdarhisar ilçesinde yer almaktadır. Antik kent, Örencik Ovası’nda yaklaşık 1000-1050 m yükseklikte düz, ağaçsız bir platoda bulunmaktadır.

Kent, Antik Phrygia bölgesinin kuzeybatı kesimini oluşturan ve Küçük Phrygia ya da Phrygia Epiktetos olarak da bilinen kesiminde yer almaktaydı. Bu bölgenin en önemli akarsuyu antik çağda, olasılıkla Mysia Bölgesine giden bir yolu belirleyen Rhyndacus (Koca Su)’dur.

Koca Su, adını verdiği vadi boyunca büyüklü küçüklü birçok dereyle birlikte kuzeye doğru akmakta olup, sonunda Marmara Denizi’ne dökülmektedir. Hermus (Gediz Çayı) ise, Aizanoi’un 25 km güneyinden batıda Ege Denizi’ne doğru bir yol izlemektedir. Kentin doğusundan ise, yine aynı denilebilecek bir mesafeden Porsuk Çayı geçmektedir. Aizanoi’un konumlandığı alan düz ve oldukça ağaçsız olup, adeta antik bir göl yatağı izlenimi vermektedir.

Aizanoi’a yerleşimlerin kesin olarak ne zaman başladığı bilinmemekle birlikte, ilk yerleşimlerin Zeus tapınağı etrafında olduğu düşünülmektedir. Söz konusu bölgede ilk olarak yerleşimin M.Ö. 2000’lere dayandığı söylenmektedir. Kentte yapılan araştırmalarda ve kazı çalışmalarında özellikle Zeus Tapınağı’nın bulunduğu alanda, M.Ö. 3000 yıllarına tarihlenen buluntulara rastlanılmıştır.

Aizanoi’un kuruluşuyla ilgili, Roma dönemi öncesine ait bilgiler oldukça sınırlıdır. Kent, Roma egemenliğine kadar Pergamon ile Bithynia krallıklarının mücadelesine tanıklık etmiştir. Bithynia Krallığı, güneye doğru genişleme hedefleri için stratejik bir konumda bulunan Aizanoi’a sahip olmak istemiştir. Fakat Pergamon ve Bithynia Krallıkları arasındaki mücadelenin sonucunda Aizanoi, I. Attalos (M.Ö.216-213) egemenliğindeki Pergamon Krallığı’na dâhil olmuştur.

Kataloğu görüntülemek için tıklayınız.
BORSA TARİHİNE YOLCULUK

İlkborsa.com, başlangıç noktası Aizanoi olan ve yatırımın geleceğine uzanan yolculuğu ziyaretçilerine sunmaktadır. Hem borsanın tarihi dönemlerini tanıtan, hem de finansal okuryazarlığı pekiştiren ilkborsa.com doyurucu bir deneyim vaat etmektedir.

YOLCULUĞA ÇIKIN

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 01.10.2013 tarih, 190572 sayılı yazısı ve Kültürel Alandaki Destek Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkındaki Genelgesi uyarınca Aizanoi Antik Kenti Kazı Çalışmaları sponsorlarından biri olan Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, bu desteği “Ana Sponsor” olarak devam ettirmektedir.