Kurumsal Degerler
Hizmetler & Ürünler

Aracılık Faaliyetleri

 1. Bizi Tanıyın
 2. Aracılık Faaliyetleri
pic

İşlem aracılığı faaliyeti,

müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım - satım emirlerinin yatırım kuruluşları tarafından, borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, sermaye piyasası kanunu kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa, kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.

Pay Piyasası

Halk Yatırım, müşterilerine Pay (Hisse senedi) alım-satım işlemlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayan gelişmiş teknolojik bir altyapıya sahiptir. Halk Yatırım, piyasalara ilişkin güncel ve objektif verilere erişim kolaylığı ve emir iletim sürecindeki etkinliğiyle hizmet kalitesinde farklılaşmaktadır.

Piyasa genelinde veya belirlediği paylarda fiyat artışı bekleyen, ancak portföyüne daha fazla kaynak aktarmak istemeyen yatırımcılar için Kredili Menkul Kıymet İşlemleri uygun bir seçenektir. Hesabınızda pay var ancak nakit yok ise ve yine de alım yapmak istiyorsanız çözüm pay teminatı karşılığı kredidir.

Müşterilerimize, sahip oldukları portföylerine karşılık Halk Yatırım tarafından belirlenmiş paylar, mevzuata uygun olarak belirlenen kriterler çerçevesinde, portföylerine orantılı miktarda kredi kullandırılmaktadır.

Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışına ilişkin emrin verilmesi talebi bulunan yatırımcılar için Açığa Şatış İşlemi seçeneği sunulmaktadır. Aynı zamanda satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de Açığa Satış işlemi sayılır.

Pay Piyasası işlemlerinde, Ödünç İşlemi sahip olunan bir payın belirli bir süre ve komisyon karşılığında ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa verilerek, belirlenen süre sonunda ödünç veren tarafından ilgili payın tekrar geri alınması işlemini ifade etmektedir.

Ödünç İşlemi ile birlikte ödünç verilen paylara ait rüçhan hakkı ve temettü gibi tüm haklar ödünç verene ait olup payların mülkiyeti değişmemektedir.

Rekabetçi komisyon oranlarımız hakkında bilgi almak ve tüm Pay Piyasası işlemlerinizi gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde toplam 9 şubemiz üzerinden, Özel İşlem Merkezinden (444 HALK) bize ulaşabilir; internet şubesi ve mobil cihazlardan kısaca internet bağlantısı olan her yerden Pay Piyasası işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik web servislerimizden 10 adet Pay veya VİOP Piyasası kıymetini anlık izleyebilirsiniz. 

T+0'la Para Hemen Hesapta!

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)

Vadeli İşlem Sözleşmesi

Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, belirlenen bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir.

Opsiyon Sözleşmesi

Opsiyonu alan tarafa ödediği prim karşılığında belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlığı alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise kazandığı prim karşılığında alma veya satmaya yükümlü kılan sözleşmedir.

VİOP İşleyiş Esasları ve Özellikleri

VİOP, Borsa İstanbul çatısı altında faaliyet göstermektedir. Yapılan işlemlerde karşı taraf riskini en aza indirmek amacıyla Takasbank, Merkezi Karşı Taraf hizmeti vermektedir ve tüm işlemlerin takası Takasbank tarafından yapılmaktadır. Bu durum VİOP’un güvenli ve şeffaf bir piyasa olmasını sağlamaktadır.

İşlem yapmak için belli bir başlangıç teminatı ile alım/satım pozisyonu alınır. Her gün, gün sonu uzlaşma fiyatlarına göre kar/zarar hesaplanır ve Takasbank nezdindeki teminat hesaplarına yansıtılır.

Müşterinin toplam teminatı, gün sonu uzlaşma fiyatı ile başlangıç teminatının aşağısına düştüğü zaman (özkaynak oranı %100’ün altına düştüğü zaman), yatırımcıdan teminatını başlangıç seviyesine çıkarması istenir. Teminatlar, Takas tarafından günlük olarak nemalandırılmaktadır.

Avantajları

Kaldıraç Etkisi: Yatırılan tutar karşılığında daha yüksek hacimli işlem yapılablimesini sağlar.

Çift Yönlü İşlem: Fiyatlar hem yükselirken hem de düşerken işlem yapılabilir.

Korunma (Hedging): Vadeli işlemler, üretici, ithalatçı, ihracatçı, yatırımcı ve tüm reel sektörü faiz, kur ve fiyat riskine karşı korur.

Teminatların Nemalandırılması: Vadeli işlem için yatırdığınız TL cinsinden teminatlara, pozisyon olup olmaması farketmeksizin gecelik faiz uygulanır.

Vergi Avantajı: VİOP’ta işlem gören Endeks sözleşmesi veya tek paya dayalı sözleşmeler için stopaj uygulanmaz.

Örn: O_XU030E0421P1400

Nisan 2021 1400 kullanım fiyatlı Endeks Satım Opsiyonu

Kod Açıklama
F_ Sözleşme Grubu (Vadeli İşlem Sözleşmesi)
USDTRY Dayanak Varlık Kodu (Dolar/TL)
XU030 Dayanak Varlık Kodu (BIST Endeks 30)
EREGL Dayanak Varlık Kodu (Ereğli Pay Senedi)
0621 Vade Tarihi (Örn: Haziran 2021)
O_ Sözleşme Grubu (Opsiyon Sözleşmeleri)
XU030 Dayanak Varlık Kodu (BIST Endeks 30)
M Mini Sözleşme
E Avrupa Tipi Opsiyon
0421 Vade Tarihi (Nisan 2021)
P P: Satım Opsiyonu C: Alım Opsiyonu
1400 Kullanım Fiyatı

Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki vadeli sözleşmelere ulaşmak için tıklayınız.

Opsiyon Sözleşmeleri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki opsiyon sözleşmelerine ulaşmak için tıklayınız.

Opsiyon Türleri

Call (Alım) Opsiyon : Alıcıya/Satıcıya, bir prim karşılığında, dayanak varlığı bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen bir fiyattan satın alma hakkı/yükümlülüğü veren opsiyon işlemidir.

Alım opsiyonda iki farklı pozisyon alınabilir:

 • Alım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Call) : Yukarı yönlü fiyat beklentisi
 • Alım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Call) : Aşağı yönlü fiyat beklentisi

Put (Satım) Opsiyon : Alıcıya/Satıcıya, bir prim karşılığında, dayanak varlığı bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen bir fiyattan satma hakkı/yükümlülüğü veren opsiyon işlemidir.

Satım opsiyonda iki farklı pozisyon alınabilir:

 • Satım Opsiyonunda Uzun Pozisyon (Long Put) : Aşağı yönlü fiyat beklentisi
 • Satım Opsiyonunda Kısa Pozisyon (Short Put) : Yukarı yönlü fiyat beklentisi

VİOP İşlem Saatleri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlem saatlerine ulaşmak için tıklayınız.

VİOP Emir Tipleri

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası emir tiplerine ulaşmak için tıklayınız.

VİOP Akşam Seansı

VİOP nezdinde 17 Ocak 2020 tarihinden itibaren akşam seansı işlemleri başlamış olup, ilgili işlemlere dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Kaldıraç Etkisi

Spot piyasada alım-satıma konu varlığın bedelinin tamamı peşin olarak ödenir. Vadeli İşlem sözleşmelerinde ise, başlangıç teminatı olarak adlandırılan ve işlemin toplam tutarının belli bir oranına karşılık gelen tutarın teminat olarak yatırılması yeterlidir.

Teminatlandırma

Viop nezdinde gerçekleşen işlemler için SPAN bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Portföy bazında teminat hesaplamasına esas olan parametreler Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Takasbank SPAN parametrelerine ulaşmak için tıklayınız.

Gün Sonu Teminat Tamamlama Çağrısı

Hesaptaki teminat, ilgili günün sonunda belirlenen gün sonu uzlaşma fiyatları neticesinde, %100 düzeyinin altına inmesi durumunda teminat tamamlama çağrısı yapılır. Teminat tamamlama yükümlülüğü T+1 günü saat 14:20’ye kadar risk azaltıcı işlem ya da teminat yatırma yapılması suretiyle karşılanmalıdır. Aksi takdirde resen risk azaltıcı işlem yapılacaktır.

Gün İçi Teminat Tamamlama Çağrısı

VİOP hesabındaki pozisyonların anlık piyasa fiyatları ile değerlenmesi sonucunda toplam teminat oranının bulundurması gereken asgari teminat oranı %50 veya daha altına düştüğünün tespit edilmesi sonrasında Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ndeki 7. madde ve alt maddeleri uyarınca tarafınıza en seri iletişim aracı ile aynı günde belirlenen süre içinde gün içi teminat tamamlama çağrısında bulunulabilir. Yapılan çağrı sonrasında bildirilen süre zarfında özkaynak oranının yükselmesi için ek teminat yatırma ve/veya risk azaltıcı işlem yapılmaması durumunda başka bir ihbara gerek olmaksızın başlangıç teminatı üzerine taşıyacak şekilde gerekli pozisyonların bir kısmı veya tamamı resen kapatılabilir. Ayrıca teminat tamamlama çağrısı yapıldıktan sonra veya herhangi bir zaman diliminde, volatilite ve ani fiyat hareketleri sebebiyle anlık piyasa fiyatları ile değerlenmesi sonucunda toplam teminat oranının bulundurması gereken asgari teminat oranı %20 veya daha altına düştüğünün tespit edilmesi durumunda önceden bildirim yapılmaksızın başlangıç teminatı üzerine taşıyacak şekilde gerekli pozisyonların bir kısmı veya tamamı resen kapatılabilir.

Vade Sonu Uzlaşma

Paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve emtia vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu uzlaşma yönteminde fiziki teslimat uygulanır. Bu sözleşmelerin dışında kalan tüm sözleşmelerde vade sonu uzlaşma yöntemi olarak nakdi uzlaşı esas alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

VİOP Risk Parametreleri

VİOP işlemleri için Takasbank tarafından oluşturulan risk parametrelerine ulaşmak için tıklayınız.

VİOP İşlemlerinde Vergilendirme

VİOP işlemlerinde pay (Hisse) senetlerine veya pay (Hisse) senedi endekslerine dayalı kontratlardan elde edilen kazançlar %0 oranında stopaja tabi olup diğer kontratlardan sağlanan kazançlar %10 oranında stopaja tabidir, stopaj nihai vergidir, beyan edilmez.

Hesap Açılışı

Yatırımcıların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalayabilmeleri için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yatırım hesabı açması gerekmektedir.

Yatırım hesabı açılabilmesi için her müşterinin, Şirket ile Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi imzalaması gereklidir. Bu nedenle eğer müşterinin Alım Satıma İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi bulunmuyorsa bu müşteriden;

 • Sermaye Piyasası Araçları Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi,
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu,
 • Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu,
 • Müşteri Bilgi Formu imzalatılır.
 • Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport vb.)
 • Adres teyit belgesi (ikametgah belgesi, son 3 aya ait fatura vb.) alınır.

Halk Yatırım’da yatırım hesabı olan bireysel müşterilerin;

 • Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve Ekleri
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu imzalaması yeterlidir.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde yatırım hesap açılışı, yatırımcıya uygunluk testinin, Uygunluk Testi ve Güncelleme Esaslarına İlişkin Prosedür kapsamında uygulanmasının akabinde, müşteriden hesap açılışına ilişkin belge ve sözleşmelerin temin edilmesi gerekmektedir.

VİOP Elektronik İşlem Kanalları

 • Halkbank ve Halk Yatırım İnternet Şubeleri
 • Foreks Mobil ve Foreks Masaüstü
 • Matriks Mobil ve Matriks Masaüstü
 • Halk Trader Mobil Entegrasyon
 • Halk Trader Plus

Rekabetçi komisyon oranlarımız hakkında bilgi almak ve tüm VİOP işlemlerinizi gerçekleştirmek için, Türkiye genelinde toplam 7 şubemiz üzerinden, Özel İşlem Merkezinden (444 HALK) bize ulaşabilir; internet şubesi ve mobil cihazlardan kısaca internet bağlantısı olan her yerden VİOP işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik web servislerimizden 10 adet VİOP veya Pay Piyasası kıymetini anlık izleyebilirsiniz.

Vadeli İşlem Piyasası (VİOP)

turevaraclar@halkyatirim.com.tr
Foreks

Forex

Forex Piyasası, döviz çifti işlemlerinin kaldıraçlı olarak alım satımına dayanan tezgahüstü bir piyasadır. Arz ve talep dengelerine göre belirlenen fiyatlar üzerinden kaldıraçlı işlemler gerçekleştirilir.

Forex piyasasının katılımcıları, ticari bankalar, merkez bankaları, porföy yönetim firmaları, aracı kurum ve kuruluşlar, sigorta şirketleri, büyük yatırım şirketleri, uluslararası fonlar ve bireysel yatırımcılardır.

Forex piyasasında emirlerin işlendiği genel bir merkez yoktur. Ancak dünyanın farklı yerlerinde ticari merkezler bulunmaktadır. Bu merkezler arasında en önemlileri olarak Londra, New York, Tokyo, Frankfurt, Singapur, Paris, ve Hong Kong merkezleri sayılabilir.

Dünya borsa endeksleri, değerli metaller ve emtialar üzerinde çift yönlü işlem yapma fırsatı sunan CFD (Fark Kontratları) ile arbitraj, hedge ve spekülatif amaçlı işlemler yapabilirsiniz.

FX ve CFD piyasaları hakkında detaylı bilgi için www.halkfx.com

Kurumsal Aracılık

Halk Yatırım Kurumsal Aracılık Bölümü uzman kadrosu ile Kurumsal ve Nitelikli Bireysel yatırımcılara sermaye piyasası ürünleri hakkında bilgi ve yatırım tavsiyeleri vermektedir. Kurumsal müşteriler arasında yer alan Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Fonları, Emeklilik Şirketleri ve Sigorta Şirketlerinin yatırım ürünlerine ilişkin ihtiyaçlarını tespit ve takip ederek; borçlanma araçları, İslami Finansman İşlemleri, Pay senedi birincil ve ikincil halka arz satışları gibi kurumsal finansman ürünlerinin satışına aracılık faaliyetini gerçekleştirmektedir.

Kurumsal Aracılık Faaliyetleri nelerdir?

 • Kurumsal Yatırımcılara yatırım ürünleri ile ilgili aracılık hizmeti verir ve tavsiyelerde bulunur.
 • Finansman Bonosu, Kira Sertifikası gibi Kurumsal Finansman ürünlerinin, doğru yatırımcı profili ile buluşturulmasını sağlar.
 • Halka Açık Şirketlere Likidite Sağlayıcılığı, Pay Geri Alımı gibi hizmetler sunar.
 • Sadece Kurumsal Yatırımcıların değil, aynı zamanda Nitelikli Bireysel Yatırımcıların da risk profillerine uygun ürünler hakkında yorum ve tavsiyelerde bulunur, aracılık hizmeti verir.
 • ELÜS (Elektronik Ürün Sertifikası) İşlemlerine Aracılık ederek tarımsal alanda faaliyet gösteren kurumsal yatırımcılara ticari faaliyetlerinde destek olur.

Nitelikli Yatırımcı Kimdir?

Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili maddesince kurulmuş sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon lira tutarında Türk Lirası, yabancı para veya sermaye piyasası aracına sahip gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yatırım Fonları


Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2019 tarih 12233903-305.01.01-E.3213 sayılı yazısına istinaden; kuruculuğu ve yönetimi Şirketimize geçen Halk ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.'lere ait yatırım fonlarının Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin kurucusu olduğu fonlarla birleşimi, 08.04.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz ile Ziraat Portföy A.Ş. arasında Fon Pazarlama ve Dağıtım Faaliyetlerine ilişkin özel anlaşma gereği şirketimiz bu fonlara alım satım yapmaya yetkilidir.