background

Duyurular

  1.  

Duyurular

Borsa İstanvbul A.Ş.Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin Yürürlüğe girmesi ve Tedbir Yönetim Sistemi'nin Devreye alınması ile ilgili  19/07/2019 ve 2019/51 sayılı Duyuru kararı gereği yeni Gözetim Tedbirleri Yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


https://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-a-s-piyasalarinda-uygulanacak-gozetim-tedbirleri-yonergesi.pdf?sfvrsn=4

15.08.2019 tarihinde Borsa İstanbul tarafından duyurulduğu üzere; dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 04/10/2019 tarihinden itibaren Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören kıymetlerde halihazırda 13:00 – 14:00 saatleri arasında uygulanan “gün ortası tek fiyat” ve gün ortası “ara” bölümlerinin kaldırılarak, bu kıymetlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmasına başlanacaktır.


Detaylı Bilgi için tıklayınız.

ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialarla bağlantılı olarak bir iddianame hazırlanarak Bankamız hakkında dava açılmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, müşterilerimizin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin Bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Söz konusu iddialara ilişkin Bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır.

Müteaddit defalar kamuoyuna yapılan açıklamalarımızda; Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddialar ile bağlantılı olarak ABD'li yetkili kurumların Bankamızdan bilgi ve belge talebinde bulunduğu, Bankamızın da anılan kurumlar ile yakın iletişim ve işbirliği içerisinde olduğu, söz konusu bilgi ve belge taleplerinden ayrı olarak Bankamızın gönüllü bir bağımsız inceleme süreci başlattığı ifade edilmiştir.

ABD'nin saygın ve büyük hukuk firmalarından King & Spalding ile adli bilirkişi niteliğindeki veri analizi firması Exiger'a Bankamız tarafından gönüllü olarak yaptırılan bağımsız incelemede 6 milyondan fazla belge, 8 milyonun üstünde SWIFT mesajı, yaklaşık 36 GB işlem verisi, 140 bin işlem dosyası incelenmiştir. Bir yıllık süre zarfında yaklaşık 30 avukatın 25 bin saatin üzerinde mesai yaptığı bağımsız inceleme sonucunda Bankamızın ABD'nin İran'a yönelik birincil ve ikincil yaptırımları ihlal etmediği, dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı ve herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde bulunmadığı belgelenmiştir. Söz konusu firmalar, bu bulguları ABD Adalet Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisine (OFAC) bildirmiştir.

Bununla birlikte;

(1)     Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır.

(2)     İddianamede, Hakan Atilla davasında da olduğu gibi, hukuk dışı yollarla elde edilen ve doğruluğu ispatlanmamış deliller kullanılmış, inanılırlığı hayli şüpheli olan tanıkların mahkemedeki sözlü beyanlarına itibar edilmiştir.

(3)     İddianamede ileri sürülen hususlar ile ilgili belge ve kanıtların önemli bir bölümü Halkbank tarafından kendilerine sunulduğu halde, Bankamızın masum olduğunu gösteren bu belge ve kanıtlar Savcılık tarafından yeterli düzeyde değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, müteaddit defalar tarafımızca talep edilmesine rağmen konu ile ilgili önemli tanıkların bilgisine de başvurulmamıştır.

(4)     Hakan Atilla davasına ait temyiz süreci devam etmekte olup, bu sürecin sonuçlanması beklenmeksizin dava süreci başlatılmıştır.

(5)     Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman Ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince Ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır. 

Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Ayrıca, dava süreci boyunca gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, Bankamızın güven ve itibarı ile finansal bünyesine zarar verecek nitelikte hareket edenler hakkında Bankacılık Kanunu ile uluslararası hukuktan kaynaklanan gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır.

Bankamız, sermayesinin %51'i kamuya ait bir Banka olarak, kurumsal sorumluluklarının bilincinde bankacılık faaliyetlerini sürdürmekte olup, her türlü finansal yükümlülüğünü yerine getirecek güç ve kararlılıktadır. Bankamız, geçmiş dönemlerde karşılaştığı bütün güçlükleri nasıl aşıp, ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiyse, bundan böyle de aynı ruh ve inançla çalışmalarına devam edecektir. Müşterilerimizin de her zaman olduğu gibi, Bankamıza olan güvenini sürdüreceklerine ve Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için yürütmekte olduğumuz çalışmalara aynı inanç ve kararlılıkla destek olacaklarına inancımız tamdır.

Ülkemiz ekonomisine 81 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.


Değerli Yatırımcılarımız,

 ‘VİOP Akşam Seansı’ uygulaması, 17 Ocak 2020 Cuma günü itibarıyla başlayacaktır. Akşam seansı için geçerli olacak işlem koşulları ekte yer almaktadır.

 Bilgilerinize sunarız.

 Saygılarımızla,

 

Borsa İstanbul’un yaptığı çalışma sonrasında 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle BIST Pay Endekslerinden iki sıfır atılacaktır. 

Bu süreçte geçiş öncesinde 24 Temmuz 2020 Cuma günü VİOP akşam seansı yapılmayacak olup pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde bekleyen tüm emirler borsa tarafından sistemden silinecektir.

Bu geçiş sonrasında sözleşme teminatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

BIST 30 endeks sözleşmelerinde iki sıfır atılması sonrasında fiyat adımları ve kontrat hesaplamasına ilişkin örnek çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

Sözleşme Adı : BİST 30 Vadeli İşlemler Kontratı

Fiyat : 1.365,75

Fiyat Adımı : 0,25
Sözleşme Büyüklüğü : 10
Sözleşme Değeri : 1.365,75 * 10 =13.657,50.-TL


Değerli Yatırımcımız,

 

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılmasına karar verilmiştir.

Değerli Yatırımcımız,
 

Takasbank A.Ş. tarafından yayınlanan 08 Mart 2021 tarihli 1678 numaralı Genel Mektup ile birlikte, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören ürünlerin span parametleri güncellenmiş, işlem teminatlarında  10 Mart 2021 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde değişiklikler gerçekleştirilecektir.
 
10 Mart 2021 Çarşamba günü pozisyonlarınızı yeni teminat tutarlarına göre hesaplamanızı tavsiye ederiz.

Borsa İstanbul tarafından, BIST Endeksleri’nden iki sıfır atılması uygulamasına  27 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başlanacaktır. BIST 30 ve BIST 100 dahil olmak üzere endeks değeri, virgülden sonra iki hane olarak gösterilecektir.


Bu süreçte;

·         VİOP’ta işlem gören XU030, XLBNK, X10XB Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmelerinin fiyatları ve dayanak varlıkları, spot piyasadaki fiyatlara eşitlenecektir.

·         Geçiş öncesinde 24 Temmuz 2020 Cuma günü VİOP akşam seansı yapılmayacaktır.

·         Pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde  bekleyen emirler (Tarihli, İptale Kadar Geçerli ve aktive olmamış Şarta Bağlı Emirler) borsa tarafından sistemden silinecektir. Geçiş sonrası bu emirlerin tekrar girilmesi gerekecektir.

·         Geçiş sonrasında sözleşme teminatlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.


BIST 30 endeks sözleşmelerinde iki sıfır atılması sonrasında fiyat adımları ve kontrat hesaplamasına ilişkin örnek çalışma aşağıda yer almaktadır.

 

Sözleşme Adı : BİST 30 Vadeli İşlemler Kontratı

Fiyat : 1.365,75

Fiyat Adımı : 0,25
Sözleşme Büyüklüğü : 10
Sözleşme Değeri : 1.365,75 * 10 =13.657,50.-TL

İlgili Borsa İstanbul duyurusu için tıklayınız. Ayrıntılı bilgi için müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Değerli Müşterimiz,

 

Pandemi sebebiyle bankacılık sektöründe alınan tedbirler kapsamında, güncellenen Halkbank fiziki çalışma saatlerine bağlı olarak, geçici bir süre için internet üzerinden Halkbank hesabına para transferi 09:00- 16:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,