Skor Kart

Hisse Kod >
Hesap Dönem >

-

FİYAT

-

HALKA AÇIKLIK ORANI

-

YILLIK DEĞİŞİM

-

MOM

-

RSI

-

TEMETTÜ VERİMİ

-

ÖZSERMAYE KARLILIĞI

-

NET KAR BÜYÜME ORANI

-

NET KAR MARJI(yıllık)

-

FK

-

FD/FAVÖK

-

Son çeyrek rakamlarına ve son fiyatlamaya göre olan verilerdir.

Pazar ve Endeksleri

Fiyat Performansı

Endekse Göre Performans Grafiği

 

Piyasa Değeri

Teknik Veriler

Temel Analiz Verileri

Fiyat Özeti


FİNANSALLAR

KARLILIK

ÇARPANLAR


AÇIKLAMALAR


BANKA

Takipteki krediler Bankanın vadesi geçmiş ve tahsil edemediği kredileri ifade eder
Sermaye yeterlilik oranı Bankanın özkaynaklarının risk ağırlıklı varlıklara oranını ifade eder. Bankanın sermaye gücünü gösterir
Yıllıklandırılmış net kar (Mln TL) Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Yıllıklandırılmış faiz gelirleri (mln TL) Bankanın ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik kredilerden elde ettiği faiz gelirlerinin toplamını ifade eder
Krediler/mevduat Bankanın verdiği toplam kredilerin topladığı toplam mevduata oranını ifade eder
Özermaye karlılığı (%) (Yıllık) Bankanın ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder

SANAYİ

Net Satışlar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış rakamı toplamını ifade eder
FAVÖK (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
Net Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
Net Borç Şirketin toplam borcundan nakitlerinin çıkarılmasıyla kalan rakamı ifade eder
Net İşletme Sermayesi Ticari alacak ve stoklar toplamından ticari borçların çıkarılmasıyla bulunur. Dönemler arasında artış olduğu taktirde şirketin işletme sermayesini nakitle fonladığını ifade eder.
Faaliyet Giderleri Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik satış, pazarlama, araştırma ve genel yönetim giderleri toplamınının satış gelirlerine oranını ifade eder
FAVÖK Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kar rakamının satış gelirlerine oranını ifade eder. Marjın yükselmesi şirketin daha yüksek operasyonel karlılık ile çalıştığını gösterir
Net Kar Marjı (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamının aynı dönemde elde ettiği satış gelirlerine oranını ifade eder.
Özsermaye Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder
Aktif Karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu aktifler ile ürettiği kar marjını ifade eder
Net Borç/FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net borcunu ne kadar sürede ödeyebileceğini gösterir. Bir başka tanımla borçluluk seviyesini ifade eder
Net Finansman Gelir (Gider) / FAVÖK Şirketin operasyonel kar rakamı ile net finansal yükümlülüklerini ne kadar sürede karşılayabileceğini gösterir.
Hisse Başı Kar (Yıllıklandırılmış) Şirketin ilgili dönemde hisse başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir
Temettü Verimliliği Hissedarların ilgili dönemdeki brüt nakit temettü getiri oranını ifade eder
Alacak Tahsil Süresi (Gün) Şirketin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir
Borç Ödeme Süresi (Gün) Şirketin borçlarını ne kadar sürede ödediğini gösterir
Stok Tutma Süresi (Gün) Şirketin stoklarında yer alan ürünlerin stokta ortalama ne kadar süre kaldığını gösterir

SİGORTA

yıllıklandırılmış net kar (mln TL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik net kar rakamı toplamını ifade eder
genel teknik bölüm dengesi çeyrek (mln tL) Şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik ana faaliyet operasyonlarından elde ettiği kar rakamı toplamını ifade eder
özsermaye karlılığı Şirketin ilgili dönemde sahip olduğu özkaynaklar ile ürettiği kar marjını ifade eder