background
Bizi Tanıyın

Hazine ve Portföy Aracılığı

  1. Hizmetler & Ürünler
  2. Hazine ve Portföy Aracılığı

Hazine

Halk Yatırım Hazine Bölümü asli olarak Borçlanma Araçları Piyasasında faaliyetlerini sürdürmekte olup, Şirket portföyünün oluşturulması ve takibi, Şirket ve müşteri nakit akışının yönetimi ile kurumsal ve bireysel müşterilere işlem aracılığı faaliyetlerini yürütmektedir. Bölüm ayrıca hazine bonosu, devlet tahvili gibi geleneksel borçlanma araçlarının yanında özel sektör tahvili, finansman bonosu, kira sertifikası (Sukuk), varlığa dayalı menkul kıymet ve Eurobond gibi geniş bir yelpazede müşterilerine ürün sunmakta ve fiyatlama yapmaktadır.

İşlem aracılığı kapsamında ise Borsa İstanbul, Borçlanma Araçları Piyasası ve Takasbank Para Piyasası gibi organize piyasalarda yatırımcıların işlemlerine aracılık hizmeti verilmekte olup, bu grubun önemli bir kısmını yatırım ve emeklilik fonları ile bu fonları yöneten portföy yönetim şirketleri oluşturmaktadır.

Portföy Aracılığı

Halk Yatırım Portföy Aracılığı Bölümü, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ürün geliştirilmesi amacıyla hareket etmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler uyarınca, yatırım kuruluşlarının sermaye piyasası araçları üstüne müşteri emirlerini karşı taraf olarak gerçekleştirmesi mümkün kılınmış, bu fonksiyonun icra edilmesini teminen münhasıran teşkil edilecek Portföy Aracılığı Bölümü yetkilendirilmiştir. Müşterilerin karşı tarafı olarak gerçekleştirilecek tüm emirleri ile ileride yapılması planlanan yurt dışı organize ve tezgâh üstü piyasalarda gerçekleşecek tüm işlemler Portföy Aracılığı Bölümü nezdindeki faaliyetlerdir. Sektörde hâkim geleneksel ürünlerin yanı sıra, yapılandırılmış finansal araçlar olarak nitelenen türev ürünlerin oluşturularak müşterilere sunulması ve geleneksel yatırım portföylerine eklenmesi de Bölümün fonksiyonları arasındadır.


Hazine ve Portföy Aracılığı
hazineveportfoyaraciligi@halkyatirim.com.tr