background

Genel Müdür'den Mesaj

  1.  

Hibrit Çalışma Modeli ve Dijitalleşme Başarıya Katkı Sağladı

Pandemi döneminin başlangıcından beri başarılı bir şekilde uyum sağladığımız hibrit çalışma modeli ile personelimizin olası risklerden en az etkilenmesini ve hizmet kalitesinde aksama olmamasını başarıyla sağladık. Kalitenin korunmasının temelinde son yıllarda dijitalleşme konusunda attığımız adımların rolü büyüktür.

2021 yılında, yaşanan küresel salgınla birlikte önemi daha da artan dijitalleşme dönemine hızlı bir şekilde uyum sağlayarak, güçlenen teknolojik altyapımızla katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılarımıza kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ettik. Bu uyum sürecine katlanarak artan güçlü finansal performansımız da eşlik etti. Ürettiğimiz ürünleri dijital mecralara aktarmaya şirket olarak büyük emek harcadık. Son yıllarda bu konuda önemli ölçüde başarı sağlamış beş mobil uygulamamız ile App Store ve Google Play’de yer almaktayız. Ayrıca sektörde lider kurumlardan biri olarak kurumsal finansman ve danışmanlık faaliyetlerindeki pazar payımızı daha da güçlendirmiş durumdayız.

Müşteri sadakati oluşturmak amacıyla kurumumuzun sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliği arttırıldı. Elektronik Sözleşme Projesi kapsamında mevzuat değişikliği ile mümkün hale gelen uzaktan yeni müşteri ediniminin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız da devam etmektedir.

2022’de müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalarımız odak noktamız olacak.

Müşteri memnuniyetini ve verimliliği arttırmak amacıyla başladığımız veri analitiği çalışmasının ilk fazını 2022 yılı içinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Temiz bir veri ambarı oluşturup daha hızlı analiz kabiliyetine ulaşmak, yatırım danışmanlarının müşteri verilerine hızlı ve tek ekrandan ulaşmasını sağlayacak ekranlar geliştirmek, müşteri ilişki yönetimini geliştirecek modülleri veri ambarı ile entegre etmek, piyasa gösterge paneli geliştimek, bu projenin öncelikli hedeflerini oluşturmaktadır.

Değişen müşteri profilinin tercihlerini dikkate alarak yeni nesil teknolojilerle mobil uygulama geliştirme çalışmalarına başladık; 2022 yılı içinde bu projeyi tamamlamayı hedefliyoruz.

IVR sistemi eklenen yeni fonksiyonlarla müşteri temsilcilerine destek olmaya devam etti ve 2022 yılında sistemin daha fazla fonksiyon eklenerek geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kurumsal portalın yenilenmesi, Halk Yatırım kurumsal internet sitesinin modernizasyonu gündem maddelerimiz arasında yer alacak.

SPK’nın aracı kurumlara yetki vermesiyle birlikte sektörde ilkler arasında olma hedefiyle başlattığımız Kitle Fonlama Projesi  tamamlanarak müşterilerin kullanımına sunulabilecek aşamaya geldi.

Organizasyon yapımız, yatırımcılarımızın beklentilerinin doğru yönetilmesi çerçevesinde dinamik olmaya devam ediyor. Ayrıca, Halk Yatırım müşterilerine gün içi yatırım danışmanlığı önerileri sunabileceğimiz ve müşterileri yatırım tercihleri konusunda bilgilendirmeye yönelik Akıllı Öneri Sistemi (AÖS), yapay zeka ile üretilen kantitatif analiz hisse ve fon raporları, yatırım danışmanlığı önerileri, güncel model portföy önerileri ve genel öngörülerin oluşturulabileceği anket çalışması gibi modüllerden oluşan mobil ve web uygulamalarına sahip yeni ürünümüz ile müşterilerimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Akıllı Öneri Sistemi ve farklı birçok projeyi kurum hedeflerimize ulaşmakta etkili unsurlardan biri olarak görüyoruz. Otomasyon ürünlerinin devreye alınmasıyla, Araştırma birimi ürün ve hizmetlerinin çeşitlilik ve derinliğinin artırılması yatırımcı memnuniyetine de yansıdı.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; bu başarılı sonuca ulaşırken, sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağını güçlü altyapımızla verimli bir şekilde birleştirmemizin etkisi büyük olmuştur.

Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak adına, 2022 yılında çalışmalarımızı ivmelendirip yeni başarılar elde etmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu hedef ve projelerimizi gerçekleştirmede en önemli değer olduğuna inandığımız çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Bülent Sezgin
Genel Müdür