background
Blog

Paranın Zaman Değeri

12 Aralık 2018

İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık elde edilen kar veya getiri anlamına gelen faizler, piyasada genelde nominal olarak yer alırlar ve genellikle yıllık faiz oranı olarak ifade edilir. Ancak faiz dönemleri bir yıldan daha kısa ise bir yıl sonunda elde edilen faiz oranı nominal faiz oranından daha büyüktür. Dolayısıyla bileşik faiz etkisini de içeren faiz oranı efektif faiz oranı olarak tanımlanır.

Devamını okumak için tıklayın.