background
Blog

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Nedir?

05 Aralık 2018

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, kaynak kuruluşun bilançosunda yer alan alacakların bilançosundan çıkarılarak menkul kıymetleştirilmesi suretiyle ihraç edilen sermaye piyasası araçlarıdır. Yapılan ihraçla kaynak kuruluş, vadesi sonradan tahsil edilecek alacakların yatırımcılara satılması suretiyle ihraç tarihinde nakit girişi sağlar.

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet, kurulacak olan Varlık, Konut Fonu (İpoteğe dayalı olması durumunda Konut Finansmanı Fonu (”KFK”)) veya İpotek Finansmanı Kuruluşu (”İFK”) tarafından ihraç edilir. (İpotek finansman Kuruluşları tarafından fon kurulmadan da ihraç edilebilir.)


Devamını okumak için tıklayın.