background
Hizmetler & Ürünler

Bireysel Portföy Yönetimi

  1. Hizmetleri & Ürünler
  2. Bireysel Portföy Yönetimi

Bireysel Portföy Yönetimi (BPY) hizmeti, karşılaştırma ölçütü, yatırım bantları, yatırım yapılacak veya yapılmayacak varlıklar gibi yatırımcılarımızın kendilerinin belirleyecekleri yönetim kriterlerine göre, birikimlerinin uzman portföy yöneticileri tarafından vekil sıfatıyla yönetilmesi amacıyla sunulan kişi ve kurumlara özel portföy yönetim hizmetidir.

BPY hizmeti, imzalanacak Bireysel Portföy Yönetimi Çerçeve Sözleşmesi kapsamında, nitelikli yatırımcılarımıza sunulur.

SGMK ürünlerine yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılarımız için portföy alt limiti 1 milyon TL iken, içeriğinde çeşitli yatırım ürünlerinin yer aldığı, karma portföylerde ise alt limit 5 milyon TL'dir.

Yatırımcılarımız, BPY hizmeti ile Türkiye’nin en köklü bankalarından HALKBANK’ın iştiraki olan HALK YATIRIM’ın ve uzman portföy yöneticilerinin piyasa tecrübesinden yararlanırlar.

Portföy yöneticilerimiz, yatırımcılarımızın alın teriyle belki de yıllarca çalışarak elde ettikleri kıymetli birikimlerinin değerini bilerek, basiretli tüccar yaklaşımıyla ve profesyonel portföy yönetim ilkeleri çerçevesinde müşteri portföylerini sözleşme ile belirlenen kriterler çerçevesinde yönetirler.

BPY hizmeti ile, yatırımcılarımız piyasaları sürekli ve yakından takip etmek zorunda kalmadan, zaman zaman baş döndürücü hızda yaşanabilen gelişmeleri, haber ve veri akışını yorumlama zahmetine girmeden, karmaşık finansal hesaplarla uğraşmadan ve en önemlisi kendilerine ve işlerine daha fazla vakit ayırma şansı bularak birikimlerinin piyasalarda oluşan fırsatlardan yararlanmasını sağlarlar.

BPY hizmet süreci temel olarak aşağıdaki adımlar ile gerçekleşir:

• İlk olarak yatırım hedefleri, alınabilecek riskler, portföyde yer verilmesi istenen ve istenmeyen finansal varlıklar, yatırımcılarımızın portföy performansını kıyaslayabilecekleri karşılaştırma ölçütleri ile tüm ücret ve komisyonlar gibi tüm kriterler sözleşmede detaylı şekilde belirtilir.

• Ardından, portföy yöneticileri, sözleşmede belirtilen kriterlere göre portföy yönetim sürecine başlarlar ve araştırma ve kantitatif analize dayalı olarak belirlenen varlık dağılımları ilgili portföy için uygulanır.

Devamında, portföyün performansı anlık olarak izlenir ve piyasa şartlarının gerektirdiği tüm pozisyon değişiklikleri ve revizyonlar mümkün olan en kısa sürede portföy yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.
BPY sürecini aşağıdaki şema ile özetleyebiliriz:

Yatırım Stratejilerin Oluşturulması

Stratejilerin Uygulanması ve Performans Takibi

Raporlamalar

Değerlendirme ve Gerekli Revizyonlar

BİLİNMESİ GEREKENLER

Yerindelik Testi: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı gereğince, Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başlayabilmesi için, yatırımcıların öncelikle sözleşmemizin ekinde bulunan "yerindelik testini" doldurmaları gerekir. Yerindelik testi, sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının kısa bir test ile değerlendirilmesini içerir.

Karşılaştırma Ölçütü: Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti, uzman portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilen varlıklarınızın performansını karşılaştıracağınız bir ölçüt baz alınarak gerçekleştirilir. Örneğin, riskli varlık ağırlığı yüksek ve yoğunlukla Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin pay senetleri ile yönetilmesi tercih edilen bir portföy için “%100 BIST 100 Endeksi”; daha düşük riskler alınarak ortalama piyasa mevduat faizlerinin üzerinde getiri hedefiyle yönetilen bir portföy için ise “%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL mevduat endeksi” karşılaştırma ölçütü olarak kabul edilebilir.

Bunlar dışında TCMB Dolar/TL Döviz Alış Kuru, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) endeksleri, kar payı endeksleri vb. göstergeler de karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir. Bir portföyün tek bir karşılaştırma ölçütü olmak zorunda değildir. Örneğin, %75 BIST 100 Endeksi + %25 BIST-KYD Repo (Net) Endeksi gibi kompozit bir karşılaştırma ölçütü de kullanılabilir.

Performans Dönemi: Bireysel Portföy Yönetimi hizmetinin başarısının ölçüleceği dönemi ifade eder.

Ücretlendirme:Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti kapsamında aşağıdaki ücretler tahsil edilmektedir.

• Yönetim Ücreti: Toplam portföy büyüklüğü üzerinden günlük olarak hesaplanan, fakat aylık olarak tahsil edilen ücrettir.

• Performans Komisyonu (Başarı Primi): Portföy performansının karşılaştırma ölçütünün üzerine olması durumunda, aradaki farkın sözleşme ile belirlenen bir yüzdesi şeklinde hesaplanarak performans dönemi sonunda tahsil edilen başarı primidir.

• İşlem ücret ve komisyonları: Portföyde gerçekleştirilen sermaye piyasası işlemleri nedeniyle oluşan işlem komisyonlarıdır. Portföy yönetiminde esas amaç performans yaratmak ve başarı primi almak olduğundan işlem komisyonları mümkün olan en düşük düzeylerde tutulmaya çalışılır.

• Saklama Komisyonu: Saklamacı kuruluşa verilen portföy saklama komisyonudur.


ÖRNEK PORTFÖY YAPILARI

Aşağıda, farklı varlık sınıflarına ağırlık verilerek örneklendirilmiş bazı portföy yapıları paylaşıyoruz. Bu portföyler veya bunların karışımı olabilecek alternatif portföy yapıları Bireysel Portföy Yönetimi hizmetine konu olabilir.

• Hisse Senedi Ağırlıklı Portföy (Yüksek Riskli): Birikimlerinin hisse senedi piyasalarında değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %50 BIST 100 Endeksi + %50 BIST-KYD Repo (Net) Endeksi olabilir.

• Mevduat ve SGMK (Sabit Getirili Menkul Kıymet) Ağırlıklı Portföyler (Düşük Riskli): Birikimlerinin faiz geliri elde edilen varlıklarda değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %50 BIST-KYD 547-gün vadeli DİBS Endeksi + %50 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge TL Mevduat Endeksi olabilir.

• Katılım Hesapları ve Kira Sertifikaları (Sukuk) Ağırlıklı Portföyler (Düşük Riskli): Birikimlerinin kâr payı geliri elde eden varlıklarda değerlendirilmesini isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilebilir. Karşılaştırma Ölçütü = %75 KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %25 KYD 1 Aylık Gösterge TL Kar Payı Endeksi olabilir. Not: Bu portföylere BIST Katılım endekslerinde bulunan pay senetleri de belli oranda dahil edilebilir.

• Döviz Bazlı Ürün Ağırlıklı Portföyler:: Bireysel Portföy Yönetimi kapsamında döviz bazlı ürünlere de yatırım yapılabilmektedir. Birikimlerini, Dolar ve Euro ağırlıklı olmak üzere döviz cinsi varlıklarda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, çeşitli risk grupları (hisse senedi, eurobond, DTH, yabancı menkul kıymet yatırım fonları vb.) içerecek şekilde Bireysel Portföy Yönetimi hizmeti alabilirler. Karşılaştırma Ölçütü = %100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD Endeksi olabilir.


Bireysel Portföy Yönetimi

Bpy@halkyatirim.com.tr